Wat is de Club van 50?

De Club van 50 zijn “vrienden van Taxandria Handbal”die om verschillende redenen een binding hebben met onze handbalvereniging. Deze groep mensen sponseren jaarlijks een bedrag van € 50,- of een veelvoud daarvan. Met de Club van 50 starten we op 1 januari 2011.De Club van 50 vrienden worden vermeld in het clubblad “De Cirkel”. Zij zijn (vrijblijvend) uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en voor verschillende verenigingsactiviteiten.

Doel opbrengst

De opbrengst van de Club van 50 gaat in een apart fonds en is bestemd voor sociale activiteiten. Deze sociale activiteiten zijn gericht op het verstevigen van de onderlinge band van de leden, de sfeer binnen de vereniging, het clubgevoel en gericht op de vereniging als geheel. Gedacht wordt aan speciale activiteiten, als een familiedag, afsluiting seizoen (liefst met viering kampioenschappen), vrijwilligersavond, jeugdactiviteiten, ledenwerving, etc.

De bijdragen van de Club van 50 worden gereserveerd en later gebruikt voor sportmaterialen tbv de jeugd benodigd in de nieuwe sportaccommodatie op Den Donk in 2019.

Hoe kan ik lid worden van de Club van 50? Door het invullen van het inschrijfformulier kun je lid worden. Nou kan het natuurlijk zijn dat je zelf niet lid wilt worden maar dat je wel andere mensen weet die dit zouden willen doen om de club te helpen. Denk hierbij aan familie, werk, vrienden of kennissen. Het inschrijfformulier kun je inleveren of de gegevens e-mailen aan het secretariaat.

Leden club van 50

Meijdenberg, Henk van den
Veggel, Bertus van
Huijkelom , Nico van
Veggel, Els van
Hal, Paul van
Zelst, Ries van
Veggel, Ruud van
Hoosemans, Jan
Schoenmakers, Lucien
Herk , Martijn van
Meulengraaf, Paul van de
Damen, Henk
Smarius, Els