IN MEMORIAM HENK DEKKERS

Woensdag 4 november jl. bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Henk Dekkers, erelid van onze

vereniging Taxandria Handbal, is overleden.

Niemand kon een halfjaar geleden nog bevroeden wat thans is geschied. Henk is ruim 65 jaar, sinds de
oprichting in 1953, tot het allerlaatste moment een betrokken lid bij onze handbalvereniging gebleven,
eerst ruim 25 jaar als actief handballer, hierna ruim 15 jaar als verenigings- en bondsscheidsrechter,
jeugdkeeperstrainer, actief in diverse ondersteunende commissies om de belangen van de vereniging,
zijn vereniging, te dienen en te ondersteunen op zijn persoonlijke eigen wijze, nooit op de voorgrond
tredend maar voor eenieder benaderbaar en een luisterend oor.

Mede door zijn tomeloze inzet en betrokkenheid is de vereniging thans geworden wat het nu is.

Hij is ons ontvallen en nooit meer onder ons.

Ook wij zullen hem zeker gaan missen, als een zeer betrokken lid, altijd geïnteresseerd in het wel en
wee van de vereniging, maar vooral als een warme persoonlijkheid voor de gehele vereniging van de
allerkleinste jeugd tot en met de senioren en de rustende, niet meer handbalactief zijnde leden, een
grote groep binnen de familievereniging Taxandria Handbal wat hij vanaf het begin tot het eind heeft
uitgedragen en vooral op zijn persoonlijke, in de luwte, inhoud gegeven

Onze gedachten gaan, op de eerste plaats uit naar zijn kinderen en kleinkinderen en zijn broers . Wij
wensen jullie allen veel sterkte toe bij het verwerken van dit persoonlijke verlies.
Henk, vader en vooral opa. Jullie zullen hem het meest gaan missen. Hij was trots op jullie allemaal,
op alles wat jullie tot nu toe t hebben bereikt Dat weten wij en dat blijft ook in onze gedachten
voortleven.

Bestuur Taxandria Handbal

IN MEMORIAM Henk Dekkers