Afgelopen zondag 31 mei is op 83 jarige leeftijd overleden ons lid en oud voorzitter Koos van Veggel.

Op de afgelopen Nieuwjaarsborrel, medio januari, hebben wij als vereniging Koos nog in het zonnetje gezet vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap (Koos was langer lid, maar niet 50 jaar aaneengesloten).

We zijn blij dat we hem dit respect en eerbetoon nog hebben kunnen geven in januari.

Zijn lidmaatschap en verbondenheid met Taxandria Handbal kwam het sterkst tot uiting in de liefst 15 jaar dat hij voorzitter is geweest van Taxandria Handbal. In deze periode van 1980 tot 1995 was hij één van de drijvende krachten van onze vereniging. Ook heeft hij in de beginjaren (begin zestiger jaren) 5 jaar het secretariaat/penningmeesterschap voor zijn rekening genomen.

Hij was ook mede-initiatiefnemer voor de realisatie van het buitenveld bij de Leije en betrokken bij tal van andere activiteiten om de club draaiende te houden. Zo deed tijdens zijn voorzitterschap de shirtsponsoring haar intrede met als eerste shirtsponsor Gebr. KIN uit Rijen.

Koos heeft ook jarenlang de PR verzorgt en aan de basis gestaan van de wekelijkse Stencil en later het kwartaalblad de Cirkel. Deze werd destijds nog op een oude Stencilmachine gedraaid.

Zelf gehandbald heeft Koos ook. Optredens in gelegenheidsteams, zoals met zijn broers, waren altijd mooie momenten om te zien en mee te maken.

Ook van de marktcommissie, die de tweedehandsmarkt organiseerde, heeft Koos lange tijd deel uitgemaakt. Hij regelde met name de PR activiteiten, maar stond zelf ook graag samen met zijn dochters op de markt.

We kunnen nog even doorgaan met alle commissies en activiteiten waarbij Koos betrokken is geweest, maar zeker is dat Taxandria Handbal een echte betrokken verenigingsman met veel verdiensten is ontvallen.

Een verenigingsman met een echt Taxandria hart !


We wensen zijn vrouw, Riky en zijn gezin en familie veel sterkte om dit verlies te verwerken.
Van Koos wordt zaterdag 6 juni in besloten kring afscheid genomen.

Bestuur Taxandria Handbal
Paul vd. Meulengraaf
Ronald van Grinsven
Saskia vd. Horst
Jeroen van Grinsven
Ruud van Veggel