December 2020

Beste leden,

Een paar maanden terug zijn we na de zomervakantie het handbalseizoen optimistisch weer begonnen. Eind augustus zijn we weer gaan trainen, hebben oefenwedstrijden gespeeld, er is een jeugdkamp geweest en de meeste teams hebben 2 of 3 competitiewedstrijden gespeeld.

Maar vanaf half oktober zijn er weer verscherpte maatregelen genomen vanwege de toename van het aantal besmettingen met het corona-virus.
Alle competitiewedstrijden werden geschrapt, de jeugd mocht nog wel doortrainen en de senioren in groepen op 1,5 meter afstand. Daarna werden de maatregelen nog strenger waardoor het voor de senioren niet meer haalbaar was om nog te trainen.

Gelukkig mocht onze jeugd blijven doortrainen en tot vorige week konden ze ook op zondag nog tegen elkaar handballen.
Helaas zijn de maatregelen weer verscherpt en zijn alle binnensportaccommodaties, waaronder ook Den Donk, gesloten t/m 19 januari. Dit betekent dat we op zijn vroegst pas weer op donderdag 21 januari de trainingen kunnen oppakken. Hopelijk ook weer met de senioren.

Er is wel licht aan het eind van de tunnel, want een vaccin is onderweg, maar er is nog veel onzeker.
Vorige week heeft het NHV 3 scenario’s gepresenteerd mbt de mogelijke herstart van de zaalcompetitie.
Dit zal in alle 3 de gevallen het spelen van een halve competitie zijn. De 3 scenario’s zijn:
1. Start 9 januari 2021 – einde 3 april 2021 GEANNULEEERD
2. Start 6 februari 2021 – einde 8 mei 2021
3. Start 6 maart 2021 – einde 22 mei 2021
Afwachten is of en welk scenario in gang gezet kan worden.

Meestal worden er naast het handbal door onze vereniging diverse zaken georganiseerd maar helaas was dat dit jaar nauwelijks mogelijk.
Nadat we de Voorjaarsvergadering in juni hebben afgelast hebben we ook de Najaarsvergadering moeten afblazen. Voornemen is om deze begin 2021 te organiseren, zodra dit weer mogelijk is.
Ook de Nieuwjaarsborrel, die gepland stond voor donderdag 7 januari, gaat niet door.

Het Bestuur is druk bezig geweest met de begroting van 2021. Deze is inmiddels klaar maar willen we graag toelichten tijdens de Voorjaarsvergadering. Hierin zitten uiteraard ook voor ons nog vele onzekerheden. Besloten is om de contributie voor 2021 gelijk te houden aan die van 2020.

De huur van de sporthal is in dit laatste kwartaal doorgelopen voor de jeugdtrainingen en om in ieder geval op zondag de jeugd nog te kunnen laten handballen.
Ondanks de beperkte mogelijkheden om te kunnen handballen in de afgelopen periode, gaan de kosten van de (al gereserveerde) zaal en bondscontributie van het NHV gewoon door. We doen in dezen (weer) een beroep op de solidariteit van onze leden.

Zodra duidelijk is wat de financiële gevolgen zijn voor de vereniging kunnen we bekijken of en hoe we onze leden kunnen compenseren voor het niet of minder kunnen trainen en spelen. Hiervoor zijn wij mede afhankelijk van andere partijen, zoals Gemeente, Overheid, NHV en Optisport. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we jullie hierover informeren.
Het is een moeilijk jaar geweest, vooral sportief natuurlijk. Ons favoriete spelletje niet kunnen spelen is erg balen.

Ondanks de corona beperkingen hebben we de meeste acties toch gewoon door kunnen laten gaan!
De resultaten hiervan zijn weer goed. We bedanken de leden die ze georganiseerd hebben en de leden die aan de acties hebben meegedaan.

Ondanks alle corona beperkingen hopen we dat iedereen toch fijne feestdagen zal hebben. We maken er maar het beste van en hopelijk zien we iedereen vanaf 2021 weer in de sporthal.
Hopelijk kunnen we dan in de loop van 2021 weer terug naar normaal, we hebben in ieder geval nog veel in te halen. Wij kijken er naar uit !

Mochten er vragen zijn dan kun je altijd contact opnemen met onze secretariaat, via het e-mail adres: taxandria@handbal.nl

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur van Taxandria Handbal
Paul vd. Meulengraaf, Ronald van Grinsven, Saskia vd Horst, Jeroen van Grinsven en Ruud van Veggel.

Nieuwsbrief leden december 2020