Beste leden,

Vanaf half maart hebben we door het Corona virus helaas niet meer kunnen sporten. Trainingen en wedstrijden werden afgezegd, de zaalcompetitie werd beëindigd, Eindezaalfeest werd afgelast, teamuitjes afgelast, het Familietoernooi gaat niet door…..
Ook voor ons als Bestuur is deze situatie nieuw en hebben we regelmatig overleg over de stand van zaken en wat het beste te doen voor onze vereniging in deze aparte tijd.
Positief !

De jongste jeugdleden (F en E) zijn vorige week weer begonnen met trainen op onze oude verharde veld naast Sporthal De Leije. De oudere jeugdleden (D) gaan binnenkort ook weer starten. Het voornemen is met deze groep te starten op dinsdag 26 mei.

Ook de seniorenleden hebben groen licht gekregen om in groepen van maximaal 10 personen buiten te gaan trainen met de nodige restricties.
Het virus heeft de sportwereld, ook voor de breedtesport, aardig op zijn kop gezet. Positief is wel dat in principe per 1 september de sporthal weer open gaat en we weer kunnen beginnen met binnen trainingen en hopelijk eind september weer kunnen starten met de zaalcompetitie.

Eind deze maand staat de contributie-incasso van kwartaal 2 gepland. Hoewel er weinig activiteiten zijn geweest afgelopen kwartaal, gaan de kosten van de (al gereserveerde) zaal en bondscontributie van het NHV gewoon door. We doen in dezen een beroep op de solidariteit van onze leden.
De contributie-incasso van het tweede kwartaal gaat dus gewoon door.

We hopen met de buiten trainingen deze maand en in juni dat het handbal -en Taxandria gevoel weer langzaam terugkomt en we het seizoen nog een beetje waardig kunnen afsluiten.
Na de zomervakantie, per dinsdag 1 september, hopen we dan iedereen weer te zien in Sporthal Den Donk. Waarschijnlijk met de nodige restricties maar daarover wordt een ieder tijdig geïnformeerd.

Mochten er vragen zijn dan kun je altijd contact opnemen met onze secretariaat, via het e-mail adres: taxandria@handbal.nl
Tevens maken we hier van de gelegenheid gebruik te melden dat we als Bestuur een vacature hebben kunnen invullen en wel die van het Secretariaat. We hebben Saskia vd. Horst bereid gevonden zitting te nemen in het Bestuur. Saskia, welkom en veel succes !

De geplande Voorjaarsvergadering op 3 juni gaat niet door. We zijn voornemens om in het najaar één ledenvergadering te plannen. Wanneer een datum is gevonden zullen we alle leden hierover informeren.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Taxandria Handbal

Paul vd. Meulengraaf, Ronald van Grinsven, Saskia vd Horst, Jeroen van Grinsven en Ruud van Veggel.

Nieuwsbrief leden mei 2020