Sponsorbrochure

Introductie – woord vooraf

 

Voor u ligt een vernieuwd sponsorplan van Taxandria Handbal Oisterwijk.
Inkomsten uit sponsoring en marketing zijn al jarenlang een onontbeerlijk onderdeel van de financiële huishouding van vele verenigingen, zo ook voor onze vereniging Taxandria Handbal.
Een aantal lokale en regionale ondernemingen alsmede een aantal relaties van Taxandria Handbal ondersteunt onze vereniging al jarenlang, omdat men graag een steun en een vertrouwde pijler van onze vereniging wil zijn.
Velen willen op een tastbare wijze hun betrokkenheid tonen bij het wel en wee van Taxandria Handbal.
Door in- en externe factoren de afgelopen jarenzijn de beoogde reclame- en sponsorinkomsten achtergebleven, omdat onvoldoende is ingespeeld op maatschappelijke gebeuren
en gewijzigde economische omstandigheden.
Door een professionele aanpak willen we daar verandering in aanbrengen.
Dit lijkt ons een prima ontwikkeling, want dankzij het vertrouwen en de steun van mensen en
organisaties zoals die van u, zal het steeds beter gaan met de vereniging, niet alleen op sportief
gebied, het waarmaken van onze ambities, maar ook als het gaat om de financiële haalbaarheid van
deze ambities.
Sponsoring en marketing in de handbalsport zijn twee begrippen die naar onze mening hand in hand
kunnen en zouden moeten gaan, vergelijk het met plezier en prestatie bij het beoefenen van de
handbalsport.
Zowel de onderneming als de handbalvereniging varen er wel bij, tenminste als er een duidelijk beleid en een vertrouwd en goed product geboden wordt want de tijd dat enkel clubliefde de drijfveer was voor sponsoring, ligt al ver achter ons.
Het product sponsoring is naar onze mening absoluut geen eenrichtingsverkeer, Taxandria Handbal probeert een vertrouwd, kwalitatief en op de sponsor afgestemd product te bieden en tracht daarbij zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke wensen van de sponsor.
Dit sponsorbeleidsplan is daarom het startsein voor een nieuwe periode, waarmee Taxandria Handbal met vernieuwd elan en veel enthousiasme de koers voor de komende jaren heeft ingezet.
Wij hopen dat u na het lezen van dit sponsorbeleidsplan overtuigd bent van het feit dat Taxandria
Handbal op een verantwoorde en duidelijke wijze met haar sponsors omgaat en vooral datgene
waarmaakt waarvan wij overtuigd zijn: Sponsoring en handbal gaan prima hand in hand samen.
Wij willen dat graag bewijzen, samen met de sponsors!

Paul van de Meulengraaf
Voorzitter Taxandria Handbal Oisterwijk

Introductie – Woord vooraf
Algemene informatie
Geschienis van Taxandria Handbal
Organisatorisch
Sportief
Ambitie

Sposorpropositie Taxandria Handbal
Kijk op handbalsport algemeen
Kijk op sponsoring
Wat levert maatschapelijk verantwoordelijk ondernemen op?
Doelstelling van sponsoring
Waar worden sponsormiddelen aan besteed?
sponsormogelijkheden

Sponsorpaketten + Tarieven
Sponsortarieven
Shirtsponsoring wedstrijdshirts
Shirtsponsoring warmloopshirts-/trainingshirts
Bordsponsoring
Ballensponsoring
Website & Cirkel
Overige vorm van Sponsoring

Nawoord

Algemene informatie

Opgericht:                 10 november 1953

Tenue

Shirt:                           Blauw / Geel

Broek:                         Wit

Postadres:                 Dommel 19

5061 NJ  Oisterwijk

E-mailadres:              taxandria@hanbal.nl

Buiten accommodatie:        Sportcentrum De Leye

Baerdijk 34

5061 GG  Oisterwijk

Binnen accommodatie: Sportcentrum De Leye

Baerdijk 34

5061 GG  Oisterwijk

Dagelijks bestuur:    Paul van de Meulengraaf (Voorzitter)

Ruud Janssens (Secretaris)

Ronald van Grinsven (Penningmeester)

Geschiedenis van Taxandria Hanbal

Het was “ergens” in oktober 1953, dat men besloot dat afdeling Korfbal van Taxandria niet meer
levensvatbaar was en zou moeten overgaan in een handbalsportvereniging.
Het was vooral Jo van Zelst, die Joop Jansen erbij haalde en beiden vonden dat er een
handbalafdeling binnen de omni-vereniging Taxandria mogelijk zou moeten zijn.
Het idee groeide snel uit en op 10 november van dat jaar werd na veel overleg aan de tapkast in de
kantine van de voetbalvereniging van Taxandria, de afdeling Handbal notarieel opgericht.

In het beginfase bestond Taxandria Handbal uit 42 enthousiaste leden.
Het allereerste kampioenschap werd in mei 1956 door de heren behaald.
Het toen bestaande team bestond nog uit 11 spelers spelend op een voetbalveld.
Het liep natuurlijk niet allemaal vanzelf.

Aan enkele enthousiaste volhouders is het te danken dat in de eerste vijftien jaar van het bestaan
veertien kampioenschappen werden behaald.
In 1959 werd het elf-veldhandbal vervangen door een team bestaande uit zeven spelers en werd er
ook gestart met binnen handbal. Door een chronisch tekort aan overdekte accommodaties werden de
eerste wedstrijden gespeeld in de veilinghallen in Breda tussen volle fruitkisten.

In de tweede helft van de zestiger jaren deed de eerst betaalde trainer zijn intrede bij de vereniging
en werd voor jeugdige ledenaanwas gestart met het niet meer weg te denken jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi voor Oisterwijkse basisscholen. Dit is uitgegroeid tot een enorm sportief
gebeuren, waar vele scholen aan deelnemen. De trainingen en thuiswedstrijden worden vanaf 1971
gespeeld in de sportcentrum “De Leye” aan de Baerdijk.

De zeventiger jaren waren de jaren waarbij de handbal groeide en steeds professioneler werd.
Er werden goede trainers aangetrokken om de prestaties binnen de handbalvereniging te waarborgen.
We hadden een sterk herensenioren 1 team dat in 1976, helaas door slechts het missen van één
strafworp in de kampioenswedstrijd, de promotie naar de 3e divisie landelijk miste.

Vanaf begin tachtiger jaren werd er extra aandacht besteed aan de jeugd, dit heeft geresulteerd in
een groot aantal nieuwe jeugdleden mede het gevolg van de ingebruikname van een nieuw
handbalbuitenveld achter de sporthal wat mede is mogelijk gemaakt door een bijdrage/m2 in de verwerving/aanlegkosten waardoor de aanvangshuur laag kon blijven.
Hiervan profiteren we thans nog steeds.

Vanaf medio tachtiger jaren tot op de dag van vandaag worden jaarlijks activiteiten zoals de 2e
handsmarkt, jeugdkampen, trainingskampen van junioren en senioren, sinterklaas voor de jeugd,
familiedagen, toernooien, enz. georganiseerd welke bij velen bekend zijn zowel binnen als buiten
Oisterwijk.

Vanaf begin negentiger jaren hebben het herensenioren 1 team met succes in de top van de eerste
klasse meegedraaid. Het hoogtepunt van deze jaren was ongetwijfeld de bekerfinale in 1991.
Met twee bussen, een voor de spelers en begeleiding en een voor de supporters, reden we naar
Wouw, waar gespeeld moest worden tegen Fortuna uit Bergen op Zoom. Door vooral de massale
steun van de supporters hebben de spelers toen de beker naar Oisterwijk gehaald. Om ook in de toekomst in de teams kwaliteit te waarborgen wordt er naast de senioren ook veel
aandacht besteed aan jeugdtrainingen onder leiding van gediplomeerde jeugdtrainers.
Ook hier geldt: ” wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.
Alleen door investering van vrijetijd door vele vrijwilligers, extra inkomsten naast eigen contributies , en acties om de handbal sport betaalbaar te houden, zijn externe inkomsten vanuit sponsoring en marketing onontbeerlijk ten gevolge van de verder terugtrekkende overheid ( minder subsidie ) en lastenverzwaring in accommodatie kosten.
Desondanks willen we kwalitatief blijven groeien, we zijn ambitieus, we willen en zullen Taxandria Handbal nog beter op de Brabantse en Zeeuwse handbalkalender tot uiting laten komen door kwaliteit te blijven leveren.

Begin deze eeuw is het dan ook voor het eerst gelukt om alle teams gelijktijdig van een nieuw
eigentijds tenue te voorzien, in moderne Taxandria geel-blauwe kleur met een herkenbaar verenigingslogo en de mogelijkheid naamsbekendheid te “ver-markten” waarvan door vele bedrijven en organisaties vanaf het begin gebruik is gemaakt.
Na de uitbreiding van het overdekt zwembad van sporthal de Leye is via omwegen en veel overleg met de gemeente alsnog een nieuw verhard handbalveld aangelegd achter de sporthal, een locatie in het centrum van onze gemeente waar het gehele jaar door gehandbald en getraind kan worden.
In 2009 heeft Taxandria handbal een belangrijke bijdrage geleverd aan het Nederlands Handbal Verbond ( NHV ) bij het tot stand komen van een nieuw eigentijdse handbal promotie DVD.

Om de nu intussen al ruim 60-jaar geschiedenis van Taxandria te sluiten;
We begonnen met 42 leden, en zitten nu bijna al op ca. 200 leden waarvan 70% actief is in 12 teams en aangesloten bij het landelijke Nederlands Handbal Verbond.
Taxandria handbal is met vele actieve leden en rustende leden een vooraanstaande vereniging met een prima uitstraling binnen de Oisterwijkse gemeenschap.

Taxandria Hanbal blijft ambitieus

Organisatorisch
Taxandria handbal is een vereniging met een heldere, transparante structuur waar zowel de
spelers, de bestuurders alsook de vrijwilligers zich thuis voelen en optimaal kunnen
functioneren en ontplooien.
Voor het optimaal kunnen functioneren, moet een sfeer van saamhorigheid ontstaan
wat gecombineerd met een gedegen beleid op de verschillende deelgebieden ( P.R., sponsoring,
vrijwilligers, jeugd- en technische zaken en financieel) een gezonde, nog steeds jonge ambitieuze
vereniging oplevert met een lokale en regionale uitstraling en de navolgende kenmerken.

 Een vereniging met een goede sfeer, waar leden betrokken zijn/worden en supporters graag
vertoeven.
 Een vereniging met een actief vrijwilligersbeleid, een aantrekkelijke vereniging voor
vrijwilligers om een (vrijwillige) kaderfunctie te beoefenen.
 Een financieel gezonde vereniging met een actief sponsorbeleid. Met gezond wordt bedoeld
een exploitatie die minimaal break even is.
 Een transparante, heldere organisatie.
 Een bloeiende jeugdafdeling als brede basis voor de vereniging.
 Een vereniging met een actief sociaal-maatschappelijke bijdrage.
 Het organiseren van meerdere nevenactiviteiten in het belang van de vereniging en haar
leden, sponsors, donateurs en allen die de vereniging een warm hart toedragen.
 Een actieve jeugdcommissie voor een stevig jeugdbeleid.
 Een vereniging met een kwalitatief kader.

Sportief

De vereniging wil de handbalsport op de breedst mogelijke manier promoten. Er moet ruimte zijn voor recreatief en prestatief handbal.

 Taxandria Handbal speelt competitie in regio Brabant en Zeeland.
 De jeugd wordt opgeleid volgens het vastgesteld meer-jaren technisch beleidsplan, een
opleidingsplan in samenwerking met het NHV tot stand gekomen.
 Een kwalitatief goed verzorgde handbalsport aanbieden voor jong en oud in en om Oisterwijk.
 Het organiseren en meedoen aan verschillende handbaltoernooien.
 Het jaarlijks organiseren van een schoolhandbaltoernooi voor alle Oisterwijkse basisscholen.
 Het aanbieden van kwalitatieve handbaltrainingen onder deskundige leiding

Ambitie
Taxandria Handbal heeft de ambitie om een brede handbalvereniging te blijven, waar plaats is voor iedereen, die op welk niveau dan ook handbal wensen te spelen. Daarnaast wil Taxandria Handbal ruimte bieden aan getalenteerde spelers en deze helpen een zo hoog mogelijk niveau te realiseren.
Om de ambities waar te maken en Taxandria Handbal een vereniging te laten zijn waar voor iedere liefhebber van de handbalsport een plek is en waar iedere speler zijn of haar talent kan ontwikkelen is het belangrijk dat de vereniging financieel gezond is en blijft. Een financieel gezonde basis is een van de fundamenten die de continuïteit van een vereniging mogelijk maakt. De contributie die de leden van een vereniging betalen is één van de belangrijkste pijlers binnen iedere vereniging. Daarnaast genereert Taxandria Handbal inkomsten uit acties, loterijen, subsidies en donateurs.
Taxandria Handbal is op zoek naar personen, bedrijven en organisaties die de vereniging financieel willen ondersteunen. Deze steun kan op verschillende manieren. Ook de tegenprestaties, de naamvermelding / reclame kan op diverse wijzen vorm worden gegeven. Zo kan gedacht worden aan naamsvermelding op een shirt, broek, tas of trainingspak, maar ook bijvoorbeeld op een bord langs het veld.

Sponsorpropositie Taxandria Handbal

Kijk op handbalsport algemeen
Afgelopen jaren is eens te meer gebleken dat Taxandria Handbal in Brabant en Zeeland een
belangrijke sociaal maatschappelijke en sportieve functie vervult. Voor beide zaken geldt dat
Taxandria Handbal zich ten doel heeft gesteld om beide functies te continueren en zeker verder uit te
bouwen.
De vereniging wil dit bereiken door sfeer en betrokkenheid te combineren met sport en prestatie.

Door een sfeer te creëren waarin iedereen (spelers, trainers, kader, vrijwilligers en sponsors)
welkom is, wordt de basis gevormd waarin sport en prestatie kan aarden. Het sociale, sportieve en
prestatieve karakter van Taxandria Handbal kan op haar beurt weer bijdragen aan toenemende
betrokkenheid in onze club.
Naast het sportieve karakter is betrokkenheid datgene wat Taxandria Handbal wil “uitademen”. Sociale
betrokkenheid van Taxandria Handbal in het welzijn van haar leden. Betrokkenheid van de leden in
het sociale en sportieve wel en wee van Taxandria Handbal en een wederzijdse betrokkenheid met de
gemeenschap, denkend hierbij aan scholen en andere verenigingen in de regio.

Kijk op sponsoring
Mede dankzij het enthousiaste vrijwilligerskader, de succesvol gebleken trainingsopzet en de steun
van de huidige sponsors, heeft Taxandria Handbal de weg verder omhoog ingeslagen.
Denk hierbij aan de succesvolle deelname van toernooien, de positie in de competitie van de
verschillende teams en de professionalisering van het vrijwilligerskader.
Met brede steun van sponsors uit zowel profit als non-profit organisaties streeft Taxandria Handbal er
naar het huidige clubniveau verder uit te bouwen.
Sponsoring dus met als doel om de beleidsdoelstellingen te ondersteunen: zowel financieel, organisatorisch als handbal technisch.

Wat levert maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen op?
Een onderneming kiest voor sponsoring vanwege de meerwaarde die daarmee wordt bereikt voor
het bedrijf of het product. Zo kan een bedrijf overgaan tot sponsoring van Taxandria Handbal om zijn
eigen naamsbekendheid of merk bekendheid te verhogen, maar ook ter ondersteuning van het
verbeteren van het eigen imago en zo een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

De vereniging zal de sponsor de mogelijkheid bieden om zijn onderneming en of product onder de
aandacht te brengen van een breder publiek. Taxandria Handbal heeft hiervoor diverse en
verschillende mogelijkheden ter beschikking. Te denken valt natuurlijk aan de klassieke mogelijkheden
zoals reclameborden en kledingsponsoring. Ook is sponsoring mogelijk via aangeboden
advertentieruimte in de eigen media zoals het clubblad en de internetpagina.
Naamsvermelding op het briefpapier behoort ook tot de mogelijkheden en de sponsoring van
evenementen georganiseerd door Taxandria Handbal.
In het vervolg van dit schrijven wordt u geïnformeerd over een aantal mogelijkheden.
We kunnen ons ook voorstellen dat het voor u als bestaande of potentiële nieuwe sponsor moeilijk is
om de juiste keuzes te maken voor uw als organisatie/ondernemer.
We zijn een nieuwe weg ingeslagen en hebben daarom pakketten samengesteld waarin uw
organisatie/onderneming optimale aandacht mag verwachten.
Natuurlijk kan Taxandria Handbal afhankelijk van de belangstelling en wensen van de sponsor
alternatieve mogelijkheden bieden.

Doelstelling van Sponsoring
Taxandria Handbal heeft als vereniging een weg ingeslagen om meer kwaliteit te bieden op financieel,
sociaal en handbal technisch vlak.
De vereniging heeft een solide organisatie die het mogelijk maakt te streven naar een stabiel en
redelijk hoog “club” niveau. Het nieuwe sponsorbeleid is hierop gericht.
Het groeiende leden- en vrijwilligersbestand geeft een tastbaar beeld van de uitwerking van dit
beleid. Meer leden, meer sponsors, meer inkomsten die de mogelijkheden bieden om de vereniging
zowel financieel als ook handbal technisch op het gewenste niveau te brengen en te houden,
waarmee het vertrouwen in Taxandria Handbal verder kan toenemen.

Sponsorbeleid als springplank!
Deze toekomstvisie betekent ook het behoud van, zoals al eerder is vermeld, spelers, trainers,
vrijwilligers en sponsors op langere termijn. Met name voor onze eigen jonge spelers moet Taxandria
Handbal in de voortzetting van hun handballoopbaan een logische keuze blijven. Meer talenten uit
eigen kweek, meer vertrouwen in het totale team. Sponsorbeleid als springplank!
Kortom wat levert het Taxandria Handbal daadwerkelijk op: Een duidelijk enthousiast en gemotiveerd
“team” en een gezonde organisatie met een duidelijke toekomstvisie.

Waar worden sponsormiddelen aan besteed?
De financiële bijdrage welke door sponsors worden verstrekt, worden voor 100% geïnvesteerd in
Taxandria Handbal o.a. aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van een gezonde organisatie, de
invulling van noodzakelijke middelen om de sport te kunnen beoefenen, diverse sociale activiteiten, de
zorg en ontwikkeling van onze talenten (spelers), trainers en vrijwilligers, maar ook als “turnback” naar
sponsors in de vorm van bijvoorbeeld een sponsoravond en bijeenkomsten waarbij relatiemarketing
een rol kan spelen. (Dit bij voldoende animo vanuit de sponsoren)
Taxandria Handbal zal bij investeringen van de sponsorgelden een keuze maken uit verschillende
bestedingsdoelen, elk gericht op realisatie van haar functie, sociaal, sportief en of financieel.
Concreet wordt met sponsoring een bijdrage geleverd aan o.a. de volgende verenigingsuitgaven:

 Uitvoering technisch beleidsplan.
 Gediplomeerde trainers, opleiding kader
 Materiaal bijvoorbeeld: Trainings- en wedstrijdballen.
 Trainingshulpmiddelen zoals pionnen, paaltje, springtouw, video apparatuur en massage hulpmiddelen, etc.
 Bijkomstige materialen zoals o.a. levensmiddelen voor de verschillende activiteiten.
 Trainingspakken, tassen, teamkleding.
 Verenigingsavond
 Jeugdkampen en jeugduitstapjes.
 Familiedag
 Schoolhandbaltoernooi en overige toernooien
 Trainingsweekend
 Scheidsrechterszaken
 Accommodaties
 Opleidingen.
 Overige

Sponsormogelijkheden
Taxandria Handbal biedt veel verschillende manieren van sponsoring, waarbij het uitgangspunt is dat de sponsoruiting zoveel mogelijk dient aan te sluiten bij de ambitie en wensen van de sponsor in kwestie.
Uw naam / logo op de shirts van alle spelers van een team? Een reclamebord in de sporthal? Een reclamedoek achter de doelen? Veel is mogelijk en het bestuur van Taxandria Handbal staat u graag terzijde om u hierin te begeleiden.
Naast deze vormen van sponsoring kan ook gedacht worden aan het ondersteunen van evenementen binnen Taxandria Handbal. Zo wordt er eens per jaar het Jo van Zelst Toernooi gespeeld. Daarnaast wordt jaarlijks een familietoernooi georganiseerd, waarbij spelers, familieleden en supporters zelf gemengde teams samenstellen en onderling een toernooi spelen, waarbij plezier vanzelfsprekend voorop staat!
Verder wordt er jaarlijks, een jeugdkamp georganiseerd voor alle jeugdleden van Taxandria Handbal, vanaf de F-jeugd tot de A-jeugd. Dit weekend staat in het teken van spel, sport en plezier. Ook hierbij is er sprake van een competitief element; het winnende team mag deze titel een jaar lang met trots dragen. Dit kamp is al vele jaren een begrip binnen de jeugd van Taxandria Handbal, veel van de begeleiders die tegenwoordig mee gaan, zijn als kind zelf nog deelnemer aan dit kamp geweest!

Sponsorpakketten + Tarieven

Sponsortarieven

Shirtsponsoring wedstrijdshirts
Heren 1 € 600,-
Dames 1 € 600,
Overige seniorenteams € 400,-
Jeugdteam A/B/C € 400,-
Jeugdteam D/E/F € 250,-
Bovengenoemde tarieven zijn per jaar, uw naam / logo wordt op de borst vermeldt, de minimale contractduur is vier jaar. Voor naamsvermelding op andere plaatsen op het tenue (rug, mouw, broek) gelden afwijkende tarieven.
Indien u shirtsponsor van een team bent krijgt u 50% korting op het tarief van een reclamebord in de sporthal, dit is exclusief de fabricagekosten.

Shirtsponsoring warmloop-/trainingsshirts
Naamsvermelding per team € 5,-
Logo per team € 40,-
Logo per team bij sponsoring alle teams € 25,-
Bovengenoemde tarieven zijn per jaar, uw naam / logo wordt op de rug vermeldt.

Bordsponsoring
Reclamebord in sporthal
Afmeting 60 x 122 € 175,-
Afmeting 60 x 244 € 300,-
Afmeting 122 x 244 … € 500,-
Reclamedoek achter de goal .. x … Prijs in overleg, kortere periodes bespreekbaar

Bovengenoemde tarieven zijn per jaar (voor afwijkende maten gelden speciale tarieven) en zijn exclusief de fabricagekosten van het bord of doek, deze fabricagekosten zijn voor rekening van de sponsor. Minimale contractduur is één jaar, na afloop van het sponsorcontract wordt de sponsor eigenaar van het bord.

Ballensponsoring
Wedstrijdbal senioren + A-jeugd € 50,-
Wedstrijdbal overige jeugdteams € 35,-

De wedstrijdbal wordt voor aanvang van de wedstrijd aangeboden aan het spelende team en blijft na afloop eigendom van de vereniging.

Website en Cirkel
Alle wedstrijdshirtsponsors, logo sponsors warmloopshirts en bordsponsors krijgen een gratis vermelding op onze website en het clubblad de cirkel dat een paar keer per jaar verschijnt.

Overige vormen van sponsoring
Ook op andere manieren kunt u Taxandria Handbal steunen, bijvoorbeeld door lid te worden van de Club van 50, door trainingspakken of teamtassen te sponsoren, evenementen te adopteren of eenvoudig door uw naam en logo op onze site te plaatsen Staat de door u gewenste wijze van sponsoring niet in deze brochure? Geen nood, neem gerust contact op met een van de bestuursleden van Taxandria Handbal en we vinden samen vast wel een passende manier om uw naam tot uiting te laten komen binnen onze vereniging.

Nawoord
Wij hopen met deze brochure uw interesse te hebben gewekt en u nieuwsgierig te hebben gemaakt naar sponsoring van Taxandria Handbal. Vanzelfsprekend is deze brochure limitatief en zijn er talloze manieren om onze vereniging financieel te ondersteunen. Neemt u hierover gerust contact op met Paul vd Meulengraaf voorzitter Taxandria Handbal, of mail naar taxandria@handbal.nl