Beste Ouder/verzorger,

Helaas ligt de handbalsport sinds half maart stil als gevolg van het Corona virus.

Als Taxandria Handbal volgen we de berichtgevingen over het Corona virus op de voet.

Onze sportaccommodatie Den Donk is ook gesloten zoals jullie weten. Onduidelijk is nog wanneer alles met name voor de oudere leden weer ‘normaal’ opgestart kan worden. Gelukkig is er ook goed nieuws! De jeugdtrainingen voor de jeugd tot en met 12 jaar kunnen wel weer beginnen. Vanwege de huidige richtlijnen mogen we niet binnen sporten, maar wel in de buitenlucht. Dit betekent dat de F- en E-jeugd weer gaan trainen. Voor de D-jeugd geld nog wel de regel dat zij minimaal 1,5 meter afstand moeten houden. Op basis van deze richtlijnen hebben we besloten nog geen trainingen aan deze groep aan te bieden. We zijn als Bestuur erg voorzichtig en willen nog verder onderzoeken op welke manier we veilige handbaltrainingen kunnen aanbieden aan deze leeftijdscategorie rekening houdend met de strenge protocollen.


We hebben gezocht naar een geschikte plek, zoals een sportveld. In eerste instantie hebben we gedacht aan de voetbalvelden van Trinitas maar daar kunnen we helaas niet terecht omdat de Gemeente nu de aanpassing van het sportpark naar voren heeft gehaald. Als alternatief zijn we uitgekomen bij ons oude verharde handbalveld achter Sportcentrum de Leije.
We zijn nu met de Gemeente aan de slag om alles daar in gereedheid te brengen. De ingang van het complex bevind zich aan de achterkant bij de poort die toegang geeft tot het verharde veld. We willen daar op dinsdag 12 mei gaan starten met de jeugdtrainingen voor onze F en E-jeugd. De trainingstijden op dinsdag en donderdag zijn als volgt: 18.00 uur – 19.00 uur: F en E jeugd We willen tot eind juni op deze manier gaan trainen. Wanneer er vanuit de overheid nog beperkingen of verruimingen worden bepaald, dan zullen wij ons hierop aanpassen. Voordat we starten, willen wij jullie nog vragen om alle richtlijnen rondom veiligheid en hygiëne op te volgen. En zijn veel regels aan verbonden, voordat we de trainingen mogen opstarten.
Hierbij de belangrijkste voor onze vereniging:


Als we allemaal voorzichtig zijn, dan worden de trainingen een succes!
Hieronder staan de veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen:
– voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
– breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid en/of koorts.
– blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
en/of Corona heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten
en naar buiten;
– Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig. Ga voordat je gaat trainen thuis naar het toilet
en na de training douch je ook thuis;
– was thuis je handen met water en zeep voor en na de training;
– vermijd het aanraken van je gezicht;
– schud geen handen;
– kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga na afloop
direct naar huis.
– breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor,
tijdens als na de training van jouw kind(eren). Wij starten niet eerder met de training voordat
alle ouders weg zijn!
Heeft u specifieke vragen dan kunt altijd contact opnemen met de trainer van het team of met het
Bestuur van Taxandria Handbal via taxandria@handbal.nl .
In de bijlage van deze mail treft u ook nogmaals de richtlijnen aan opgesteld door het NOC/NSF.

 

Brief ouders jeugdleden mei 2020

sportprotocol-poster-ouders-

sportprotocol-poster-sporters